Construiește firma ta pe o fundație stabilă împreună cu noi

birou expertiză contabilă, servicii de contabilitate

Servicii care exprimă credibilitate și profesionalism

Principiile care guvernează activitatea noastră sunt știința, calitatea, moralitatea , încrederea reciprocă, confidențialitatea, profesionalismul și credibilitatea.

1.

Înființare firme

✔️ înființare firme - SRL/ SRL-D
✔️ deschidere/prelungire/închidere punct de lucru
✔️ prelungire/schimbare sediu social
✔️ prelungire durată firmă – toate etapele
✔️ adăugare/modificare/radiere/
autorizare obiecte de activitate
✔️ majorare/diminuare capital social
✔️ cesiune părți sociale
✔️ numire/revocare administrator
✔️ suspendare/reluare activitate
✔️ dizolvare/lichidare voluntara – toate etapele
✔️ dizolvare/lichidare voluntara – toate etapele
✔️ corectare erori materiale
✔️ certificate constatatoare
✔️ alte operațiuni

2.

Contabilitate societăți comerciale și ONG

✔️ înregistrare cronologică pe baza documentelor primare
✔️ întocmirea registrelor contabile obligatorii
✔️ întocmirea balanței contabile lunare
✔️ întocmirea, certificarea si depunerea bilanțului contabil
✔️ întocmirea si depunerea declarațiilor obligatorii lunare, trimestriale si anuale
✔️ stabilirea obligațiilor de plata lunare, trimestriale si anuale si întocmirea documentelor pentru plata acestora
✔️ intocmirea si depunerea declaratiilor intrastat
✔️ refacerea evidentelor contabile
✔️ intocmire bilant de lichidare
✔️ alte situatii financiare specifice activitatii

3.

Contabilitate PFA-uri (PFA, II, IF, CMI) - liber profesionisti

✔️ registru jurnal de încasări și plăți
✔️ registru inventar
✔️ jurnale de vanzari si cumparari
✔️ fise de operatiuni
✔️ fise clienti si furnizori
✔️ evidenta obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe
✔️ înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea
✔️ evidenta stocurilor
✔️ intocmirea si depunerea declaratiilor obligatorii lunare, trimestriale si anuale
✔️ stabilirea obligatiilor de plata lunare, trimestriale si anuale si intocmirea documentelor pentru plata acestora
✔️ alte situatii financiare specifice activitatii

4.

Resurse umane - servicii resurse umane, personal

✔️ intocmirea dosarelor de personal
✔️ intocmirea contractului individual de munca
✔️ fisa postului
✔️ inregistrarea contractelor in REVISAL
✔️ completarea Registrului General de Evidenta a Salariatilor
✔️ acte aditionale la contractele individuale de munca
✔️ completarea adeverintelor solicitate de salariati
✔️ intocmire decizii de incetare contract individual de munca, de sanctionare, concediere etc.
✔️ alte documente care sunt necesare in vederea desfasurarii activitatii

5.

Soluții de salarizare personal

✔️ calcularea salariilor
✔️ intocmirea statelor de plata
✔️ calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale
✔️ intocmirea si depunerea declaratiilor lunare
✔️ intocmirea si depunerea fiselor fiscale
✔️ calculul retinerilor si al popririlor salariale
✔️ stabilirea obligatiilor de plata aferente salariilor
✔️ intocmirea ordinelor de plata pentru contributiile si taxele datorate catre bugetul de stat
✔️ alte documente sunt necesare in vederea desfasurarii activitatii

6.

Alte activități și servicii

✔️ expertize contabile
✔️ raportare semestriala
✔️ verificarea si certificarea bilantului contabil
✔️ supervizare audit intern
✔️ activitate de cenzorat

Construiește firma ta pe o fundație stabliă împreună cu noi

Îți oferim soluții contabile, fiscale și financiare care se extind și în domenii complementare cum ar fi activități de consultanță privind achizițiile, întocmirea și susținerea de dosare de credit sau înființări de firme.

servicii de contabilitate, consultanță financiară și înființare firme
Autorizație C.E.C.C.A.R.
seria A nr. 004863/ 2008
Email
office@gadocont.ro
Telefon
0755.163.458 / 0722.973.367
Gadocont Autorizație CECCAR Contabilitate și Expertiză Contabilă

Credibilitate & respect